ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดแสนตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020058
PERCODE 6 หลัก620247
กระทรวง 10 หลัก1064620247
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55675097
อีเมล์แอดเดรสsantor@yahoo.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดแสนตอ
ชื่อ (อังกฤษ)Watsantor
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.4086094
Longitude
99.74865926
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ณัฐวุฒิ ทาบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

น.ส. สุพรรษา โชติวัฒน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นาง บุญาภรณ์ โต๊ะมุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar

น.ส. เมธินี กิปัญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. วารุณี ขัดเงางาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน