ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020193
PERCODE 6 หลัก620155
กระทรวง 10 หลัก1064620155
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690042
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งหมิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Banfungmin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32686
Longitude
99.60836
ระยะทาง

26 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

จ่าสิบเอก สมร แก้วหล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

  • -
user-avatar

นาง ศริญญา บางคลองนำชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

นางสาว น้ำเพชร เพ็ชรภู่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นางสาว นฤพร ดาวเรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

นางสาว พรลภัส พุฒกรณ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2603

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน