ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดคุ้งยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020139
PERCODE 6 หลัก620316
กระทรวง 10 หลัก1064620316
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคุ้งยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Watkungyang School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.36018836
Longitude
99.81494754
ระยะทาง

8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย วสันต์ ไชยกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน