ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020049
PERCODE 6 หลัก620212
กระทรวง 10 หลัก1064620212
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55679200
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หมอนสูงประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)MONSONGPACHASUN
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.42234
Longitude
99.82199
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย นิรุช ขอสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.อ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

  • -
user-avatar

นางสาว พัชญา วรรณโชค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นาง ธัญญพร กอฟฟ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

นางสาว ดวงแก้ว ล้วนงาม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน