ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020049
PERCODE 6 หลัก620212
กระทรวง 10 หลัก1064620212
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55679200
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หมอนสูงประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)MONSONGPACHASUN
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.42234
Longitude
99.82199
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย นิรุช ขอสุข
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง ธัญญพร กอฟฟ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง ญาณิศา แสนสุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
น.ส. พัชญา วรรณโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน