ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020072
PERCODE 6 หลัก620266
กระทรวง 10 หลัก1064620266
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055 628655
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620266
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)bankortaliang(tongdepachanukul)
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1206263
Longitude
99.8504579
ระยะทาง

25.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง มาลี การะเกษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

 • -
user-avatar

นาง อนุชศรา หลวงแนม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาง ศันสนีย์ เตือนสติ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นางสาว ลัดดา อยู่มาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง มัญชุพร แต้มทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง ปาริชาติ ทักขินานนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นาง ดวงใจ โต๊ะถม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นางสาว จินตนา ชูไว

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน