ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสะท้อ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020045
PERCODE 6 หลัก620189
กระทรวง 10 หลัก1064620189
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-55911970
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะท้อ
ชื่อ (อังกฤษ)SATOR
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.66689287
Longitude
99.69029391
ระยะทาง

53 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย บุญส่ง ผาด่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (พธ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นาง ศุภานัน ทิศอุดร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

  • -
user-avatar

นางสาว รสสุคนธ์ เต็มเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นางสาว เบธานี ยาคำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2605

  • -
user-avatar

นางสาว สมฤทัย พณิชนันทเวช

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน