ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ราก

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020022
PERCODE 6 หลัก620220
กระทรวง 10 หลัก1064620220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbanmaerak56@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ราก
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaerak
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่างิ้ว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.53489882
Longitude
99.77720628
ระยะทาง

32.3 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ธนาทิพย์ เกิดผล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar

นาง จิตติมนต์ อัครจรัญรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

  • -
user-avatar

นางสาว สิริวิมล บัวคำภา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน