ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านตาลพร้า

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020171
PERCODE 6 หลัก620353
กระทรวง 10 หลัก1064620353
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์844916916
อีเมล์แอดเดรสBantanpra.st2@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาลพร้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bantanpraschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.38882112
Longitude
99.99007891
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง จิตติพร เพ็ญศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

  • -
user-avatar

นางสาว แพรวพรรณ ญาณปัญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นางสาว สิรามล ทิมทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นางสาว ธนัชพร สร้อยสุวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน