ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านตาลพร้า

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020171
PERCODE 6 หลัก620353
กระทรวง 10 หลัก1064620353
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์844916916
อีเมล์แอดเดรสBantanpra.st2@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาลพร้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bantanpraschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.38882112
Longitude
99.99007891
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง จิตติพร เพ็ญศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
น.ส. สิรามล ทิมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. แพรวพรรณ ญาณปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. ธนัชพร สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน