ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020037
PERCODE 6 หลัก620195
กระทรวง 10 หลัก1064620195
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-620072
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ฮู้
ชื่อ (อังกฤษ)ban mae hu school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.70611124
Longitude
99.73051476
ระยะทาง

60 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. สตรีรัตน์ อังกาบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาง ปาริชาติ ก้อนเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน