ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ฮู้

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020037
PERCODE 6 หลัก620195
กระทรวง 10 หลัก1064620195
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-620072
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ฮู้
ชื่อ (อังกฤษ)ban mae hu school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.70611124
Longitude
99.73051476
ระยะทาง

60 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. สตรีรัตน์ อังกาบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นาง ปาริชาติ ก้อนเกตุ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน