ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020136
PERCODE 6 หลัก620300
กระทรวง 10 หลัก1064620300
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55679034
อีเมล์แอดเดรสsamakkee2554@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)samakky wittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.3785982
Longitude
99.8039442
ระยะทาง

12 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว สุขุมา โชติยานนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน