ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดเกาะน้อย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020065
PERCODE 6 หลัก620206
กระทรวง 10 หลัก1064620206
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์871996169
อีเมล์แอดเดรสOune1616@Gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเกาะน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Watkonoi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.457181
Longitude
99.770486
ระยะทาง

21 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง สิรินาถ ลี้สกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar

น.ส. กิตติยา กองคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

  • -
user-avatar

น.ส. ณัฐชารัศม์ สุริยันต์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. อพิรดี พินิจมนตรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน