ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020060
PERCODE 6 หลัก620209
กระทรวง 10 หลัก1064620209
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์953062736
อีเมล์แอดเดรสsankae2405@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongyang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.49559819
Longitude
99.70999373
ระยะทาง

31.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ราตรี ทองคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

น.ส. วันเพ็ญ ผกามาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

  • -
user-avatar

น.ส. นัชรีย์ คำภิระยศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน