ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020085
PERCODE 6 หลัก620296
กระทรวง 10 หลัก1064620296
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์625159630
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620296
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangtamon(noiprachasun)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.15940201
Longitude
99.58195587
ระยะทาง

43 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. สกุลรัตน์ ยิ้มเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. นนทยา สายทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

น.ส. อนุสรา นามั่น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน