ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโป่งฝาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020175
PERCODE 6 หลัก620131
กระทรวง 10 หลัก1064620131
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55629169
อีเมล์แอดเดรสpongfang9169@outlook.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งฝาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPONGFANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31949842
Longitude
99.52424047
ระยะทาง

38 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย วุฒิชัย อุสาหะกานนท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง ทิยะดา ใจชื่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. ภัทรพร การะแบก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
น.ส. สุพัตรา พวงลำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน