ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020077
PERCODE 6 หลัก620268
กระทรวง 10 หลัก1064620268
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055 913148
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเตว็ดกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAWETKLANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.0800713
Longitude
99.8314762
ระยะทาง

31 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ปวันกร เรื่อศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาง วิชชุลดา พรมพุก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ระเบียบ อินอำพร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง สมหวัง อยู่คอน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. อรวรรณ พลคล้าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (บช.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. จินตพร สุวรรณนาค

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน