ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020077
PERCODE 6 หลัก620268
กระทรวง 10 หลัก1064620268
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055 913148
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเตว็ดกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAWETKLANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.0800713
Longitude
99.8314762
ระยะทาง

31 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ปวันกร เรื่อศรีจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
น.ส. อรวรรณ พลคล้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง วิชชุลดา พรมพุก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ระเบียบ อินอำพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง สมหวัง อยู่คอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. จินตพร สุวรรณนาค
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน