ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020146
PERCODE 6 หลัก620326
กระทรวง 10 หลัก1064620326
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690094
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวัดโบสถ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANWATBOT
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.23787179
Longitude
99.67583342
ระยะทาง

25.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ปิยธิดา เครือคำอ้าย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน