ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่คุ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020019
PERCODE 6 หลัก620202
กระทรวง 10 หลัก1064620202
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-615484
อีเมล์แอดเดรสainistrationmaeku@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่คุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANMEAKU
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.67263354
Longitude
99.86526097
ระยะทาง

55 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. กฤศมน ลำดับ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง สุภาภรณ์ ทุมสงคราม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย พอ ทุมสงคราม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง อัจฉรา สุขนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
น.ส. ปรียาลักษณ์ โหมดสมพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน