ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2563 81.32 (ดีมาก) 75.19 (ดีมาก) 78.25 (ดีมาก)
2564 74.10 (ดีมาก) -7.22 71.35 (ดีมาก) -3.84 72.74 (ดีมาก) -5.51
2565 83.17 (ดีมาก) 9.07 79.73 (ดีมาก) 8.38 81.45 (ดีมาก) 8.71
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT