ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายอื่นๆกศ.บ.กศ.ม.กษ.บ.ค.บ.ค.ม.คศ.บ.น.บ.บช.บ.บธ.บ.บธ.ม.ป.บัณฑิตปร.ด.ปวส.พธ.บ.ร.บ.ร.ม.รป.บ.รป.ม.วท.บ.วท.ม.ศ.บ.(ศิลป)ศม.(เศรษฐ)ศศ.บ.ศศ.ม.ศษ.ด.ศษ.บ.ศษ.ม.ส.ม.รวม
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง0424030000000000000000000000013
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง0832020000000000000000000000015
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยดงคู่เจ้าหมื่นด้ง013001000000000000000000000005
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท011100000000000000000000000003
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท011000000000000000000000000002
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร020100000000000000000000000003
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร031000000000000000000000000004
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร0637010000000000000000000000017
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร030000000000000000000000000003
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร0524000000000000000000000000011
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร010000000000000000000000000001
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยบ้านแก่งแก่งสารจิตร0447000000000000000000000000015
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง0521030000000000000000000000011
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง010100000000000000000000000002
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง000201000000000000000000000003
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง000000000000000000000000000000
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง011001000000000000000000000003
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง020300000000000000000000000005
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยบ้านตึกเจ้าหมื่นด้ง011100000000000000000000000003
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม010100000000000000000000000002
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม000300000000000000000000000003
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม020401000000000000000000000007
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม020000000000000000000000000002
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยป่างิ้วสองฝั่งยม010000000000000000000000000001
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม020100000000000000000000000003
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม0543010000000000000000000000013
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม010000000000000000000000000001
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม021000000000000000000000000003
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม010200000000000000000000000003
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม0805020000000000000000000000015
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยแม่สำสองฝั่งยม040000000000000000000000000004
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน020000000000000000000000000002
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน021000000000000000000000000003
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน040000000000000000000000000004
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน0814000000000000000000000000013
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน061100000000000000000000000008
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน0842010000000000000000000000015
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน030000000000000000000000000003
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน0452030000000000000000000000014
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน003000000000000000000000000003
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินแม่สิน0913000000000000000000000000013
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท0486010000000000000000000000019
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท0733010000000000000000000000014
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท021100000000000000000000000004
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท020100000000000000000000000003
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยท่าชัยพญาลิไท070200000000000000000000000009
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท011000000000000000000000000002
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท012000000000000000000000000003
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร040302000000000000000000000009
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร030200000000000000000000000005
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยสารจิตรแก่งสารจิตร0762020000000000000000000000017
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย011100000000000000000000000003
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย011000000000000000000000000002
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย020000000000000000000000000002
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย030201000000000000000000000006
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย010000000000000000000000000001
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยหนองอ้อมรดกไทย021100000000000000000000000004
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย0523020000000000000000000000012
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยหาดเสี้ยวมรดกไทย02059030000000000000000000000037
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา010300000000000000000000000004
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงเกาะตาเลี้ยงยมนา012600000000000000000000000009
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงคลองตาลเบญจมาศ0924030000000000000000000000018
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา0127000000000000000000000000010
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงทับผึ้งยมนา001401000000000000000000000006
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงทับผึ้งยมนา010200000000000000000000000003
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงทับผึ้งยมนา021102000000000000000000000006
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงทับผึ้งยมนา0335000000000000000000000000011
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร0433010000000000000000000000011
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร0353000000000000000000000000011
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร021000000000000000000000000003
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร030000000000000000000000000003
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร020100000000000000000000000003
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร0534030000000000000000000000015
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนาขุนไกร011200000000000000000000000004
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า0716000000000000000000000000014
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงบ้านซ่านก้าวหน้า001001000000000000000000000002
64020091 บ้านนาศรีสำโรงบ้านนาก้าวหน้า010300000000000000000000000004
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า0225020000000000000000000000011
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า0136020000000000000000000000012
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงบ้านไร่ก้าวหน้า000000000000000000000000000000
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร0037010000000000000000000000011
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร021200000000000000000000000005
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงราวต้นจันทร์นาขุนไกร0713030000000000000000000000014
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงวังทองยมนา011201000000000000000000000005
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงวังลึกเบญจมาศ0512030000000000000000000000011
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา020000000000000000000000000002
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงวังใหญ่ยมนา000000000000000000000000000000
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ020000000000000000000000000002
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า021100000000000000000000000004
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงวัดเกาะเบญจมาศ020100000000000000000000000003
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงวัดเกาะก้าวหน้า031100000000000000000000000005
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ0327020000000000000000000000014
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ015818020000000000000000000000043
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงสามเรือนเบญจมาศ010201000000000000000000000004
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี032300000000000000000000000008
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกคลองกระจงเบญจสามัคคี010200000000000000000000000003
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง001001000000000000000000000002
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง002001000000000000000000000003
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกคลองยางทุ่งแม่ระวิง0822000000000000000000000000012
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี010001000000000000000000000002
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกท่าทองเบญจสามัคคี040200000000000000000000000006
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง0374010000000000000000000000015
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกนาทุ่งเมืองพระร่วง020401000000000000000000000007
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกในเมืองทุ่งแม่ระวิง0702010000000000000000000000010
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี0645000000000000000000000000015
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี0624020000000000000000000000014
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกปากน้ำเบญจสามัคคี030000000000000000000000000003
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง001000000000000000000000000001
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง020100000000000000000000000003
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง0433000000000000000000000000010
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง011101000000000000000000000004
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง042100000000000000000000000007
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกป่ากุมเกาะทุ่งแม่ระวิง002200000000000000000000000004
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง0543010000000000000000000000013
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง020300000000000000000000000005
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง001000000000000000000000000001
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองบางขลังเมืองพระร่วง000001000000000000000000000001
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเมืองบางยมเบญจสามัคคี011100000000000000000000000003
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี000100000000000000000000000001
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี0526020000000000000000000000015
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกย่านยาวเบญจสามัคคี010001000000000000000000000002
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง0343010000000000000000000000011
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกหนองกลับเมืองพระร่วง010001000000000000000000000002
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร010212000000000000000000000006
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร071100000000000000000000000009
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครคลองมะพลับศรีนคร001300000000000000000000000004
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครคลองมะพลับศรีนคร010000000000000000000000000001
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครนครเดิฐศรีนคร0805010000000000000000000000014
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครนครเดิฐศรีนคร030001000000000000000000000004
64020165 บ้านบึงงามศรีนครนครเดิฐศรีนคร020000000000000000000000000002
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครนครเดิฐศรีนคร001300000000000000000000000004
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครน้ำขุมศรีนคร040101000000000000000000000006
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครน้ำขุมศรีนคร030000000000000000000000000003
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร0121210270000000000000000000000043
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร010001000000000000000000000002
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร030100000000000000000000000004
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครหนองบัวศรีนคร0207020000000000000000000000011
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง0418020000000000000000000000015
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง020300000000000000000000000005
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง011200000000000000000000000004
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง020101000000000000000000000004
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง000100000000000000000000000001
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง020100000000000000000000000003
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง020001000000000000000000000003
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง0923000000000000000000000000014
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกลางดง001200000000000000000000000003
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว0514000000000000000000000000010
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมเขาแก้วศรีสมบูรณ์บ้านใหม่เขาแก้ว0727000000000000000000000000016
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม010300000000000000000000000004
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม020200000000000000000000000004
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม0744000000000000000000000000015
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม0349020000000000000000000000018
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม05813020000000000000000000000028
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม020600000000000000000000000008
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม000301000000000000000000000004
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกบ้านใหม่เขาแก้ว011100000000000000000000000003
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม0525010000000000000000000000013
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม020101000000000000000000000004
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว0526010000000000000000000000014
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว010000000000000000000000000001
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว0136000000000000000000000000010
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่ไชยมงคลบ้านใหม่เขาแก้ว0442000000000000000000000000010
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT