ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020118
PERCODE 6 หลัก620309
กระทรวง 10 หลัก1064620309
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-019378
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620309
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่ตะล่อม
ชื่อ (อังกฤษ)banpaitalom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.41637
Longitude
99.913932
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. สุชาดา ลอบุญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
น.ส. สาลินี ลาโภ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน