ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนเชิงผา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020176
PERCODE 6 หลัก620132
กระทรวง 10 หลัก1064620132
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55629637
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชิงผา
ชื่อ (อังกฤษ)cherngpa school
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31855348
Longitude
99.51014762
ระยะทาง

38 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง กฤติกาญจน์ ปริสาวงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาย ธนวันต์ ปันใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
น.ส. หทัยรัตน์ ปัญญาใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. พัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน