ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนเชิงผา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020176
PERCODE 6 หลัก620132
กระทรวง 10 หลัก1064620132
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55629637
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชิงผา
ชื่อ (อังกฤษ)cherngpa school
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31855348
Longitude
99.51014762
ระยะทาง

38 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง กฤติกาญจน์ ปริสาวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

  • -
user-avatar

นางสาว หทัยรัตน์ ปัญญาใจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

นางสาว พรพรรณ สายสุรินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นางสาว อริษา โคกเทียน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar

นางสาว พัชราภรณ์ ตรงต่อกิจ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน