สพป.สท.๒.


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2521226593206111913ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง82996473154111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง223456--67975ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200041064620215 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท91456--54783ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท52206--25832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร93286--37943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร72416--48864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5221466753273112517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร42165--20733ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200101064620234 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3321346--16782111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3421606623256112315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200131064620196 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3921486--18782311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200141064620197 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง32346--37852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200151064620198 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง132646--778103ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200161064620199 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง--63--632-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200181064620201 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง172506--67883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200191064620202 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง31526--55785ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200201064620203 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง142376--51863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม51226--27742ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200221064620220 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม32276--30843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม182686--868117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม142266--40852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม--22--2211เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200271064620224 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม62306--36853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม273556573139121213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม133226--35941ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200321064620233 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม82176--25833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200331064620229 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม92356--44863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม493996683216121815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200361064620232 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม52386--43854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน113355--46862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน123406--52963ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน213566--77994ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน2821016403169111513ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน32486--51868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน38213761015276132115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน73386--45953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน202976483165111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200451064620189 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน52426--47863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน36216061043300112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท5832068733337142419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท2831016593188121614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200491064620212 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท92356--44864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200501064620213 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท92336--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200511064620214 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท373866--1239149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท93226--31932ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท32226--25833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200571064620249 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร332936--1268169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร133576--70985ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5922098853353132717ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย173456--62973ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200611064620207 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย--224--22462เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200621064620208 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย--175--17532เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200631064620204 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย112756--868116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200641064620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย273546--81994ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200671064620216 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย1321427--15591712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200681064620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย35276724--802263137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640200711064620265 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา122446--56874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา82496403971199ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200741064620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ33241314--446162818ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา312556423128111210ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200771064620268 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรงยมนา252566--818106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200781064620269 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรงยมนา172676--848113ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200801064620271 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรงยมนา232566--798106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200811064620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา3321406--17382211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200821064620291 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร363926--12891411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200831064620294 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร4021336--17382211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200841064620295 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร182225--40763ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร193446--63973ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร173246--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร192736553147111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร153476--62974ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า3421226733229112114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200901064620288 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า--63--6322เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200911064620279 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า102356--45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200931064620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า4221726--21482711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า3031046--13491512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200951064620286 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า--145--1453-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร283986--12691411ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร143376--51965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร252726513148111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201001064620276 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรงยมนา142536--67885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ112696313111111011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201041064620275 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรงยมนา51246--29742ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201051064620273 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรงยมนา--31--313-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201071064620278 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
วัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ22114--13622เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า72296--36854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ133306--43953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า143396--53965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ14250640310411914ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201121064620254 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ56389425--950283443ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201131064620255 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ142646--788104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201151064620327 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี162636--798108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201161064620334 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี72356--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง113306--41952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง143316--45953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1325062638911812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี62366--42852เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี182476--65886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง4121346453220112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201281064620325 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง252756--1008137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง323706--10291110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี192966313146111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี2921296643222112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201351064620342 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี152356--50863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201361064620300 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง--64--6421เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง63245--30843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1726162039811910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201391064620316 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง152336--48864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201401064620311 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง202876--1078137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201411064620314 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง172526--69894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง162886303134111213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201431064620322 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง132516--64885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201441064620323 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201461064620326 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง142356--49861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี203216--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี--21--2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี433896323164121415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี153266--41952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201571064620319 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง4221417--18392011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201581064620320 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง102175--27742ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนครศรีนคร143566--70986ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนครศรีนคร233796--1029119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201611064620349 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนครศรีนคร112256--36854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนครศรีนคร21105--12621เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนครศรีนคร3121216993251112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนครศรีนคร103236--33944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนครศรีนคร153326--47952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนครศรีนคร153406--55964ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนครศรีนคร463706--1169136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201681064620354 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนครศรีนคร112316--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร199872825--927332843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร153436--58962ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร133265--39854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนครศรีนคร--88643313191511ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง362916603187111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201741064620130 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง192626--818105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201751064620131 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง212456--66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201761064620132 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง132536--66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201771064620133 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง--246--24641เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง103306--40943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201791064620135 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง192426--61883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง2621026473175111614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง213256--46953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201821064620138 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3221136--14581810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว5132108373298142116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201851064620147 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม112386--49864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201861064620148 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม92586--67884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม4321376443224112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201881064620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม52328513--337162118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม164756718--731252928ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201911064620153 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม212676--888118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201921064620154 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม132336--46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว222346--56873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม222746243120111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201951064620157 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม152496--64884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3921146623215112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว--22--2211เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640202001064620142 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว342966--13081610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640202011064620143 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3721206--15782010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2