สพป.สท.๒.


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2521416613227112113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง92966523157111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง263546--80995ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200041064620215 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท112416--52873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท113176--28932ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร123306--42953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร92446--53874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4121506673258112317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร52195--24733ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200101064620234 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3421356--16982111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7272--14441เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4921506713270112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200131064620196 บ้านตึกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3021456--17582211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200141064620197 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง72416--48862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200151064620198 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง101576--677103ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200161064620199 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง--124--1243-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200181064620201 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง152516--66883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200191064620202 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง31586--61795ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200201064620203 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง102386--48863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม31236--26742ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200221064620220 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม42326--36853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม132716--848117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม172246--41852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม--54--5411เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200271064620224 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม62296--35843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม393666523157121313ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม173236--40941ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200321064620233 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม42246--28843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200331064620229 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม92496--58873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4331186653226121915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200361064620232 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม72416--48864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน143305--44862ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน183486--66973ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน223556--77994ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน3121096353175111613ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน103615--71898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน33213961045276132115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน173346--51963ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน272876553169111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200451064620189 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน82456--53873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน37216061023299112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท4932128763337142419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท323986533183121514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200491064620212 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท52456--50864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200501064620213 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท82286--36853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200511064620214 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท473886--1359159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท103306--40942ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท103196--29933ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200571064620249 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2621016--1278169ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร203596--79995ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร65221381024380142717ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย143466--60973ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200611064620207 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย--255--25552เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200621064620208 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย11215--22642เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200631064620204 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย112746--858116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200641064620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย---------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัยมรดกไทย173526--69984ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200671064620216 หาดเสี้ยววิทยาหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย921608--169101712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200681064620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยมรดกไทย34274323--777253137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640200711064620265 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา122536--65884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา122396413921189ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200741064620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)คลองตาลศรีสำโรงเบญจมาศ24248818--512202618ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา232596403122111110ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200771064620268 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรงยมนา232606--838106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200781064620269 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรงยมนา232556--788103ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200801064620271 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรงยมนา232586--818106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200811064620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา4121386--17982211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200821064620291 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร373946--13191511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200831064620294 บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร4121386--17982211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200841064620295 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร162266--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร213516--72983ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร163286--44953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร252756493149111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร223486--70984ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า4221396643245112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200901064620288 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า11276--28742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200911064620279 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า102326--42854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200931064620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า4221666--20882611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า4131076--14891612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200951064620286 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรงก้าวหน้า41134--1753-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร4031006--14091611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร163476--63975ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร222706553147111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201001064620276 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรงยมนา222406--62885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ112736313115111011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201041064620275 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรงยมนา62286--34842ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201051064620273 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรงยมนา--31--313-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201071064620278 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
วัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ52186--23832เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า72366--43854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรงเบญจมาศ113306--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า113456--56965ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ232516363110111014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201121064620254 อนุบาลศรีสำโรงสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ70487925--949293343ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201131064620255 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ222776--998124ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201151064620327 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี162776--938128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201161064620334 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี82386--46863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง93366--45952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง113266--37943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1225463139711912ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี102356--45862เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี112436--54876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง4021416473228112115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201281064620325 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง252776--1028137ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง463766--12291410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี242876373148111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี3021376723239112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201351064620342 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี122426--54873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201361064620300 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง--95--9521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง113305--41853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง192616303110111010ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201391064620316 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง122416--53874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201401064620311 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง242886--1128147ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201411064620314 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง172626--798104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง152856253125111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201431064620322 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง162296--45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201441064620323 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง22125--14721เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201461064620326 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง132346--47861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี283136--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี--52--5231เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี343836413158121315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี143236--37942ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201571064620319 บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง4121597--20092211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201581064620320 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง112164--27652ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนครศรีนคร203636--83996ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนครศรีนคร283806--1089129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201611064620349 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนครศรีนคร132336--46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนครศรีนคร2184--10521เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนครศรีนคร3421126983244112214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนครศรีนคร113306--41954ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนครศรีนคร133296--42952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนครศรีนคร183416--59974ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนครศรีนคร463706--1169136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201681064620354 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนครศรีนคร202346--54873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร201976925--970342943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร143406--54962ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร143265--40854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนครศรีนคร--96641313791511ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง362966743206111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201741064620130 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง232536--768105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201751064620131 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง212456--66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201761064620132 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง252476--72894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201771064620133 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง41206--24731เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง103366--46953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201791064620135 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง202386--58873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง3321046503187111714ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง173306--47953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201821064620138 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3621176--15381910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว6922147483331122816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640201851064620147 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม92436--52874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201861064620148 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม212576--788104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม4021466543240112215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201881064620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม56331613--372162318ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม153752018--673252728ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201911064620153 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม272726--998128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201921064620154 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม122446--56874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว122406--52873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม182686293115111013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201951064620157 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม182496--67884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3421176523203111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว2195--11621เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640202001064620142 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว382916--12981610ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640202011064620143 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3921306--16982110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2