สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้นอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.(รวม)ห้อง(รวม)นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย6899141912239161516181121466--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย21811112143--5121115141175--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย41941213193415141813181326--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย38921313183414181316151306--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัย259316131123113121213121136--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย123124131101173121101711111012152620115119154315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย194127116114137316111113119117119195613126123162316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย5093131411035151711116161406--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย689515171173611014110191121516--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย3982121--4221411016121111356--------7ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย389412141103218121513181286--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย3091391211211513211271231361422391188721120129170319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1711271719123313116117114113117190622119117158316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200511064620214 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย1169611112013738118114118114171796--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย2982151219341--31415141205--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย29921113163116151312161236--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200571064620249 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัย12491511211714432017110151141241806--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย6496131811734161121919171476--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย6097161511835121917115141426--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย86971911212837110110110112191586--------7ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200821064620291 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรง117971101121293131131161111191161886--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง6097131411431015171818181466--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง339214151113711161212141226--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง63921415111361915110171151526--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง130912151141313131211151121111271996--------12ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง12091116171243161171181171151131966--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง499212161103613181618181396--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง30831--1142512141811161266--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง419515151153115161516131266--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง5496171611935111611017161356--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก379314131103613121415171276--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก399517161183117151412121216--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลก799518110123391151516171141566--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก36941212183314141416171286--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก419513161143918121413111276--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก158121011011513531311611811211711218861218115135316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก479716131163814141611181316--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร5691131317341819110181101496--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร1069411419127312114117117191101796--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร309413141113313131115141196--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร459217141133616171512161326--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร5595131611437151619111131416--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร11296115115136314118110151151141766--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนคร88133221623854169810241024113412341094163571225--------43ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร5795131611436171716171101436--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร418712161153713151--5161265--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม35941312193412141414181266--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม4392161101183514121516131256--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม7722529171387318778339631033107398398358518--------29ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT