สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้นอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.(รวม)ห้อง(รวม)นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย80910191712637171911518181546--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย289511151113211141414121176--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย429315141123516141715131306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย15712101161131393101911214115116166618113121152313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัย4093111131173613121413151236--------1ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย22612131181121433181191181211151271118621130114165315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัย4483141711432141--1118151305--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย66951617118391131717121101486--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย77971619122341141911417171556--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย7181131611038141--101221171615--------8ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย5195121101173319141817131346--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย3371491191211493231371412412351351212827127122176319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย183125111116132318116112113122117198622117114153314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200511064620214 บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย135919112116147314116117191161161886--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย409315121103313161415191306--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย299311161103512111314141196--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย79981517120311191818114191596--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย6098151111438171131419151466--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย69961516117391811118161101526--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200821064620291 บ้านสันติสุขนาขุนไกรศรีสำโรง13199115113137318110118117122191946--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง729511115121361111817110191516--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง4496171311631013121316141286--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง70951819122361111411514181486--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200941064620285 บ้านดอนจันทร์บ้านไร่ศรีสำโรง14891011211914131811311012811812011076--------12ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200971064620290 บ้านราวต้นจันทน์ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง1409911511614031411711411312112111006--------11ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง6396171311638151918161111476--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง4382151--72518111717181366--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง419513131113616171414131306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง5693151311135181617161131456--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก459313131931141417111191366--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก379212171113515131318121266--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201301064620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)ในเมืองสวรรคโลก1229141101221463111131101161111151766--------10ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก41821217111351418151--81305--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก4199110191283113121114121136--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก158121219113134318111116113113112183615112114141315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก379316151143214111913141236--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร83931611112031318110181111131636--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร10893111114128318119191111101131806--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร419415121113312151419171306--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร429414151133816131614121296--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร59931718118381101111314151416--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร116913118115146312151151161121101706--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนคร97034422693904201910841264108416451244139476925--------43ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร549415151143715171818151406--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร40851613114361--51516141265--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม4692141411034161411013191366--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม479813161173215171516151306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201891064620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม67325231523783153782391388391387381352018--------28ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT