ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดแสนตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020058
PERCODE 6 หลัก620247
กระทรวง 10 หลัก1064620247
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55675097
อีเมล์แอดเดรสsantor@yahoo.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดแสนตอ
ชื่อ (อังกฤษ)Watsantor
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสารจิตร
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.4086094
Longitude
99.74865926
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย ณัฐวุฒิ ทาบัว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
น.ส. วารุณี ขัดเงางาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
น.ส. สุพรรษา โชติวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาง บุญาภรณ์ โต๊ะมุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. เมธินี กิปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน