ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020053
PERCODE 6 หลัก620250
กระทรวง 10 หลัก1064620250
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55950654
อีเมล์แอดเดรสs.kanjana28@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดตลิ่งชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Wat taling chan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.39439097
Longitude
99.79529443
ระยะทาง

14 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. สุภาภรณ์ ทิวงค์ษา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาง วันทนีย์ โพธิ์แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน