ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020080
PERCODE 6 หลัก620271
กระทรวง 10 หลัก1064620271
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์875274956
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantubphung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1071333
Longitude
99.8223357
ระยะทาง

29.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สยาม รัตนเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง วนิดา เจริญศิลป์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
น.ส. ปนัดดา พรมมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
น.ส. ลัดดามาศ อยู่คอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. ชนิดา กุดั่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
น.ส. กฤษณวรรณ ยนต์นิยม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน