ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020080
PERCODE 6 หลัก620271
กระทรวง 10 หลัก1064620271
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์875274956
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantubphung
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1071333
Longitude
99.8223357
ระยะทาง

29.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สยาม รัตนเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นาง วนิดา เจริญศิลป์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

 • -
user-avatar

น.ส. ปนัดดา พรมมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. ลัดดามาศ อยู่คอน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. ชนิดา กุดั่น

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. กฤษณวรรณ ยนต์นิยม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน