ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020060
PERCODE 6 หลัก620209
กระทรวง 10 หลัก1064620209
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์953062736
อีเมล์แอดเดรสsankae2405@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongyang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.49559819
Longitude
99.70999373
ระยะทาง

31.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ราตรี ทองคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. วันเพ็ญ ผกามาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
น.ส. นัชรีย์ คำภิระยศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน