ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020023
PERCODE 6 หลัก620221
กระทรวง 10 หลัก1064620221
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-6345243
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งพล้อ
ชื่อ (อังกฤษ)ฺBanthongplo
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่างิ้ว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5411418
Longitude
99.77968032
ระยะทาง

32.8 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว วิสุทธิ์โฉม อบเชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง โสภาคย์ ขอสวัสดิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นางสาว สร้อยสุดา อินทนนท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นางสาว วิภาดา เพิ่มพูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาง รุ่งรวิน เนตรดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นางสาว ปวิชา รุ่งโรจน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นางสาว กนกพร ยานะกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นางสาว โสภิดา นะติ๊บ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นางสาว ปราณปรียา หลักแหลม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน