ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านตึก

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020013
PERCODE 6 หลัก620196
กระทรวง 10 หลัก1064620196
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055677033
อีเมล์แอดเดรสbantueksc@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตึก
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUEK
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.58478034
Longitude
99.81069573
ระยะทาง

40 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ชาญวิทย์ แสงเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

น.ส. พิมพ์นิภา เหลืองอร่าม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. เปมิกา เมืองฤทธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. สุดากาญจน์ พามา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. ภัทธิชา นนทธิ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. อัญฌิมาภรณ์ แก้วซ้อน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. วราลี จันทร์วงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

น.ส. วฤณพร แก้วทุ่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. ศุภิสรา นิโสกะ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

น.ส. นิศารัตน์ โตจริง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาย นฤเบศ เพ็งแสน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน