ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง

รหัส
SMIS 8 หลัก64020011
PERCODE 6 หลัก620235
กระทรวง 10 หลัก1064620235
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055911592
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bansrisawan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.45175246
Longitude
99.68436661
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ณัฐพล บาลี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน