ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่คุ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020019
PERCODE 6 หลัก620202
กระทรวง 10 หลัก1064620202
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-615484
อีเมล์แอดเดรสainistrationmaeku@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่คุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANMEAKU
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.67263354
Longitude
99.86526097
ระยะทาง

55 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ปรียาลักษณ์ โหมดสมพงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

น.ส. กฤศมน ลำดับ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาง สุภาภรณ์ ทุมสงคราม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

  • -
user-avatar

นาย พอ ทุมสงคราม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar

นาง อัจฉรา สุขนา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2571

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน