ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020041
PERCODE 6 หลัก620194
กระทรวง 10 หลัก1064620194
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-3097891
อีเมล์แอดเดรสbanpaksinschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaksin(Tanprachanukrao)
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.69678833
Longitude
99.70379833
ระยะทาง

60 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ราชวัชร เชื้อสาวะถี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. นิฤมล วงค์อินพ่อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ศุภชัย ทองกก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. คำเปีย อย่าห้าม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. ปรางค์ทิพย์ ยาวยวน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. หทัยทิพย์ ดีอุต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

น.ส. พรชนก ทองปิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. รัตนาวดี เที่ยงตรง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน