ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020032
PERCODE 6 หลัก620233
กระทรวง 10 หลัก1064620233
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690063
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่สานสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Maesansamakkee
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.63934141
Longitude
99.58749754
ระยะทาง

61.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย อภิชัย อุดปิง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. วราภรณ์ ธิเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาง ครองขวัญ สีเนตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน