ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนแม่สานสามัคคี

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020032
PERCODE 6 หลัก620233
กระทรวง 10 หลัก1064620233
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690063
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่สานสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Maesansamakkee
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.63934141
Longitude
99.58749754
ระยะทาง

61.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย อภิชัย อุดปิง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

น.ส. วราภรณ์ ธิเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาง ครองขวัญ สีเนตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน