ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020072
PERCODE 6 หลัก620266
กระทรวง 10 หลัก1064620266
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055 628655
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620266
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)bankortaliang(tongdepachanukul)
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเกาะตาเลี้ยง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1206263
Longitude
99.8504579
ระยะทาง

25.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง มาลี การะเกษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง อนุชศรา หลวงแนม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ศันสนีย์ เตือนสติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง มัญชุพร แต้มทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง ดวงใจ โต๊ะถม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง วรรณนิดา เพลินทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ลัดดา อยู่มาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาง สมหมาย ศุภโสภาพงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง ปาริชาติ ทักขินานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน