ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงย่าปา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020018
PERCODE 6 หลัก620201
กระทรวง 10 หลัก1064620201
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0955186947
อีเมล์แอดเดรสdongyapa@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงย่าปา
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongyapa
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.663765
Longitude
99.8894268
ระยะทาง

58 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. อัจฉรา สุขใส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ขวัญเรือน ยาวยวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
น.ส. ขนิษฐา บุญคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน