ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020063
PERCODE 6 หลัก620204
กระทรวง 10 หลัก1064620204
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์831637501
อีเมล์แอดเดรสsankae2405@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองอ้อบำเพ็ญ
ชื่อ (อังกฤษ)NONG-OR BUMPEN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.50217131
Longitude
99.75767179
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง จำรัส วงษชิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นาง สุนันทา ศรีภูธร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาง อรชุดา หวาดเพ็ชร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. เปี่ยมสิริ เรืองฤทธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. จันทร์จิรา ด่างพล้อย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. ชนิตา กล่ำเอม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน