ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020076
PERCODE 6 หลัก620267
กระทรวง 10 หลัก1064620267
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55913065
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)tawetnok
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.08045129
Longitude
99.83887858
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ชวลิต เอี่ยมเขียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาย เบ็ญจม์ คำเมือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

นาง หรรษา เจริญสิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

น.ส. ลลิตา หว่างเชื้อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาง รัชณี อยู่สำราญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

น.ส. ธนาภา อนามธวัช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย สมบัติ ทรัพย์ศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

นาย สมชาย บางทวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง บงกช วงไพวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง นิ่มนวล น้อยเนียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน