ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020062
PERCODE 6 หลัก620208
กระทรวง 10 หลัก1064620208
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ายาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAYANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.4497794
Longitude
99.7793132
ระยะทาง

21 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ยุภาวดี ขำเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. จุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน