ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020062
PERCODE 6 หลัก620208
กระทรวง 10 หลัก1064620208
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ายาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAYANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.4497794
Longitude
99.7793132
ระยะทาง

21 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว อนุสรา คงกระพันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

  • -
user-avatar

นางสาว วิลาสินี ขนาดนิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน