ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020021
PERCODE 6 หลัก620219
กระทรวง 10 หลัก1064620219
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)pangew
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่างิ้ว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.545099
Longitude
99.763362
ระยะทาง

33 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง บุญสิริ จุติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาย บดินทร์ วงศ์สถาปนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน