ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020043
PERCODE 6 หลัก620187
กระทรวง 10 หลัก1064620187
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690037
อีเมล์แอดเดรสrongtalad.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongtalad (Prachanukrao)
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.7343989
Longitude
99.7471919
ระยะทาง

63 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ศุภกฤต นิโสกะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. ศันสนีย์ สิงห์ตา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar

น.ส. ปุณฉัตร อองกุลนะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน