ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020025
PERCODE 6 หลัก620223
กระทรวง 10 หลัก1064620223
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวังค่า
ชื่อ (อังกฤษ)Watwangkha school
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่างิ้ว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5565752
Longitude
99.7514847
ระยะทาง

36 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ธนสิทธิ์ อ่อนจันทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน