ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020004
PERCODE 6 หลัก620215
กระทรวง 10 หลัก1064620215
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0866796785
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbua
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.486052
Longitude
99.905697
ระยะทาง

31 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง อำพร เหลืองอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาย กานตพงศ์ กงเหิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย จงลักษณ์ พ้นพาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน