ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020003
PERCODE 6 หลัก620243
กระทรวง 10 หลัก1064620243
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0872132664
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยติ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhouyting
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดงคู่
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5219818
Longitude
99.8727528
ระยะทาง

37.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย จรูญ สินาปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นาง ยุพิน สินาปัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นางสาว มีณา กุมารา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

  • -
user-avatar

นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

  • -
user-avatar

นาย อดิศักดิ์ สังข์ไชย

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน