ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยตม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020020
PERCODE 6 หลัก620203
กระทรวง 10 หลัก1064620203
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-948395
อีเมล์แอดเดรสhuaytom@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยตม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaytom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.6632779
Longitude
99.9253236
ระยะทาง

63 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

น.ส. แสงดาว เขตบรรพต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นาง ณัฐวลัย ทับทิม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน