ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านพระปรางค์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020055
PERCODE 6 หลัก620252
กระทรวง 10 หลัก1064620252
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956279852
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพระปรางค์
ชื่อ (อังกฤษ)banpraprang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.42806179
Longitude
99.8014462
ระยะทาง

17 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. สุภัสสร เทียนสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
น.ส. พรนภา พรมกลาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
น.ส. กนกวรรณ พรหมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน