ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่าคา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020007
PERCODE 6 หลัก620238
กระทรวง 10 หลัก1064620238
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0825787576
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าคา
ชื่อ (อังกฤษ)Bapakha School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5509304
Longitude
99.5041676
ระยะทาง

62 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ปริญญา แก้วบังเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

  • -
user-avatar

นาง ศุภวรรณ ฟักทองอยู่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นางสาว ศศินิภา คำถาเครือ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นางสาว วนัชพร ศรีรักษา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นางสาว นันธนา แก้วสุติน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน