ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านป่าคา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020007
PERCODE 6 หลัก620238
กระทรวง 10 หลัก1064620238
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0825787576
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าคา
ชื่อ (อังกฤษ)Bapakha School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5509304
Longitude
99.5041676
ระยะทาง

62 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. รัชนี ฤทธิปัญญากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง ศุภวรรณ ฟักทองอยู่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
น.ส. นริศรา เดือนแจ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ณัฐพร อมรวัฒนานุกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน