ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังยายมาก

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020050
PERCODE 6 หลัก620213
กระทรวง 10 หลัก1064620213
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสskt64020050@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังยายมาก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wang Yai Mark School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64190

พิกัด


Latitude
17.42486223
Longitude
99.80803627
ระยะทาง

18 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ปกิตตา ปานเกษม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. กาญจนา ชัยพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
น.ส. พรพิมล หล่ออินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน