ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020024
PERCODE 6 หลัก620222
กระทรวง 10 หลัก1064620222
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอยไก่เขี่ย
ชื่อ (อังกฤษ)Doykaikeai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่างิ้ว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.54070186
Longitude
99.81426622
ระยะทาง

36.2 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว สุกัญญา ปราศจาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นางสาว ประกายมาศ น้อยนวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน